Læring igennem læreplanerne

I Rosenkilden er det pædagogiske arbejde planlagt ud fra de seks læreplanstemaer. Læreplanen bruges derfor i det daglige arbejde med børnene.