Børnenes deltagelse i madlavningen

Børnenes deltagelse i madlavningen vægtes højt. I Rosenkilden er vi af den overbevisning at deltagelsen øger børns nysgerrighed overfor mad generelt. De tør smage på forskellige madvarer, hvis de i fællesskab får lov at påvirke hinanden i en positiv retning.

Børnene deltager i det omfang de kan og det er muligt. I børnehaven er der fx planlagt maddage, hvor børnene hjælper til i køkkenet.

Mere om maddage i børnehaven