Madordning for de 3 til 5-årige

Børnene i alderen 3-5 år skal ikke medbringe madpakke. De får alle måltider serveret fra husets køkken.

 

Der er fuld forplejning for børnene i alderen 3-5 år.

Ordningen er forældre betalt og koster 660,00 kr. pr. måned.
Egen betalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalings fri. 

Der ydes søskenderabat og økonomisk friplads efter gældende regler.

Maden til vuggestuebørnene (0-3 år) er stadig inkluderet i Helsingør Kommunes vuggestuetilbud.
Dvs. at der ikke er egenbetaling ud over prisen for vuggestuepladsen. 

Maddag

Sidste tirsdag i hver måned har børnehaven maddag. Børnene tilbereder selv frokost til hele børnehaven og Billerne.

Maddage i børnehaven

I Rosenkilden arbejder vi med læring gennem det pædagogisk måltid, det hjælper børnene videre i deres udvikling.

Mere om det pædagogiske måltid