Værdier og Vision

Rosenkildens værdier og vision danner grundlaget for det pædagogiske arbejde.

Børnehuset værdier 

Positivt læringsmiljø
At hver dag er fyldt af livsglæde, engagement og lysten til at søge efter nye oplevelser og erfaringer.

Nærvær
At vi er opmærksomme på, at fjerne stressmomenter i hverdagen samt arbejde med synlig struktur der giver balance mellem aktiviteter.

Medindflydelse
At hver dag give børn og voksne mulighed for at udtrykke sine tanker og meninger og dermed får muligheder for at påvirke sin situation.

Personlige kompetencer
At hver dag hjælpe og støtte børn samt voksne i at tage ansvar for sine egne handlinger og føle et medansvar i Børnehuset Rosenkilden.

Sociale kompetencer
At hver dag arbejde med børn og voksnes evner til, at forstå og handle efter demokratiske principper ved at deltage i forskellige former for fælleskaber og være med i beslutninger.

Børnehuset Rosenkildens vision

Personalet arbejder med visionen i det daglige arbejde og i husets udviklingsprojekter.

Visionen er hele tiden at være en Tryg, Faglig og Udviklende organisation.


Rim 2
faldskærm 1 bh
Kontakte os gerne for en rundvisning

Ring 49 28 17 11 

eller send en mail til
leder Annika Jensen på:

aje38@helsingor.dk 

Så kontakter vi dig!

Kontakt stuerne