Vision

Tryg

  • Nærvær
  • Fælleskab
  • Omsorg

Faglig

  • Demokrati
  • Ansvar
  • Læring

Udviklende

  • Mestring
  • Dannelse
  • Selværd
  • Selvtillid