Børnenes mappe

Børnenes mappe er et arbejdsredskab, som personalet bruger i hverdagen sammen med barnet.

 
Under hele perioden i Rosenkilden er der fokus på det enkelte barns udviklingsplan. Det pædagogiske arbejdet understøttes med børnenes mapper og "ALLE MED" skema. Børnene inddrages i deres egen læring gennem refleksion og visuel forståelse af, hvad de individuelt har lært.

Barnet kan ved hjælp af mappen følge med i sin egen udvikling og tiden i Børnehuset Rosenkilden. 

I fællesskab med barnet sætter vi billeder og tegninger ind og taler om, hvad der er i mappen. På den måde skabes sammenhæng og forståelse for egen udvikling og læring hos barnet.

Læring igennem læreplanerne

I Rosenkilden er det pædagogiske arbejde planlagt ud fra de seks læreplanstemaer. Læreplanen bruges derfor i det daglige arbejde med børnene.

Mere om læring igennem læreplanerne
UDELIV+LÆRING=SJOV

Se bl.a. hvordan man kan arbejde med udeliv og læring i folderen "UDELIV+LÆRING=SJOV"

Hent folderen UDELIV+LÆRING=SJOV