Skoleparate børn

Det sidste år før skolestart samarbejder vi med forældrene om at klæde børnene på, så de er klar til de nye udfordringer, der venter i skole og SFO.

Guldsmeden og Sommerfuglene er de sidste stuer børnene flytter til inden skolestart.

I samarbejdet med forældrene tager vi bl.a. udgangspunkt i barnets sprogvurdering og den udviklingssamtale, der afholdes i november for de kommende skolebørn i Rosenkilden.

Vi er bekendt med de mål og krav skole og SFO stiller til de kommende skolebørn. Disse mål og krav arbejder vi frem imod igennem hele barnets tid i Rosenkilden. Det sidste år er der dog særligt fokus på mål og krav fra skole og SFO i det pædagogiske arbejde.

Der lægges vægt på, at hvert enkelt barn skal nå disse mål og krav, inden de siger farvel til Rosenkilden.

 

Mål og krav fra skole og SFO

Børnene skal i det sociale fællesskab kunne:

 • tilsidesætte egne behov

 • vente på tur

 • respekter hinandens grænser

 • accepter de sociale spilleregler og være bidragende i udvikling af en leg

 • respekter den enkeltes personlighed og kunne sætte sig ind i andres følelser

 • aflæse andres kropssprog

 • forstå individuelle samt kollektive beskeder og føre dem ud til praksis

 • samarbejde i fælles aktiviteter og opgaver.

Børnene skal være selvhjulpne og kunne:

 • tørre sig selv efter toiletbesøg, og have styr på hygiejnen (bl.a. i forbindelse med toiletbesøg)

 • tage tøj/sko af og på, selv kunne åbne madkassen, frugtpose, skære mad ud ved hjælp af bestik

 • prøve at løse problemer og konflikter, inden man henter en voksen

 •  holde styr på sine ting

 •  skrive sit eget navn.

Læring igennem læreplanerne

I Rosenkilden er det pædagogiske arbejde planlagt ud fra de seks læreplanstemaer. Læreplanen bruges derfor i det daglige arbejde med børnene.

Mere om læring igennem læreplanerne