Lytte og læse trafik

Vi øver også børnene i at læse trafikken. Vi stopper op og forsøger at læse de andre i trafikken, fx se damen der kigger sig til begge sider, hvad vej drejer bilen, osv. Lytte og kende betydningen af advarselssignaler som, ”den bil siger en lyd, når den bakker”, ”cykellisten ringer med ringeklokken”, ”bilen dytter” osv.