Forældresamtaler

Vi taler om de almindelige ting i dagligdagen, men afsætter tid til en samtale en gang om året, hvor vi mere indgående kan tale sammen om Jeres barns individuelle udviklingsplan. Tider til disse samtaler sætter pædagogerne ud i god tid, så I forældre kan skrive sig på til en dag der passer Jer.

Alle forældre til børn der starter i Børnehuset Rosenkilden får en samtale, når barnet har været her i 3 mdr.
Børn som skal videre til skolen får en før skolestart samtale i efteråret.

I kan altid få en ekstra samtale, hvis I har brug for det.