Forventninger til forældresamarbejdet

I har nogle forventninger til os i Rosenkilden. Vi, som fagpersonale, har også nogle forventninger til samarbejdet mellem hjem og institution.