Forventninger til samarbejdet

I har nogle forventninger til os i Rosenkilden. Vi, som fagpersonale, har også nogle forventninger til samarbejdet mellem hjem og institution.

Rosenkilden forventer at forældrene

 • Samarbejde omkring barnets udvikling og trivsel.

 • At barnet er praktisk klædt på efter vejr og vind.

 • Tøj og sko valg så barnet selv kan mestre at tage det på.

 • Overholde og respektere de regler der præsenteres i velkomst folder.

 • Respekterer Rosenkildens åbningstider.

 • Læse og tage del i de informationer der bliver sendt ud.

 • Holder barnet hjemme, hvis barnet er sløj og ikke kan deltage i dagligdagens aktiviteter.

 • Medbringer en næringsrig madpakke så barnet kan klare en hel dag.

 • Respekterer barnets behov for ferie på lige fod med voksnes behov for ferie.

 • Have skifte tøj liggende efter barnet størrelse og årstiderne.

 • Sætte sig ind i barnet dagligdag ved at læse stuens dagbog.

 • Huske at sige farvel inden du som forældre går, ved aflevering/afhentning af dit barn.

 • Husk at hjælpe og støtte dit barn i at sige godmorgen/farvel til en voksen.

 • Mærke barnets tøj med navn.

Forældrene kan forvente at Rosenkilden

 • Samarbejde omkring barnets udvikling af kvalificerede og professionelle medarbejdere.

 • Søger for, at I forældre kan aflevere Jeres barn i trygge rammer.

 • Fokus på det enkelte barns behov/udvikling og handler derefter.

 • Tæt forældre samarbejde.

 • En personale gruppe som fagligt uddannes hele tiden.

 • Handlekraftigt personale.

 • Et nysgerrigt og lærerigt børnemiljø.

 • Næringsrig kost for vuggestuebørnene.

 • Fokus på sund kost og bevægelsens betydning.

 • Fokus på det enkelte barns sprog udvikling og giver mulighed for ekstra sprogstimulering i vores sprog gruppe.

 • Et tæt samarbejde med eksterne forvaltninger og søger råd og vejledning når behovet er der.