Informationer i dagligdagen

  • Vi informerer om børnenes dagligdag via Facebook, dagbøger og opslag i institutionen.

  • Skal børnene på en planlagt tur, vil der være et brev med information på barnets plads. 

  • Vi hænger små billedudstillinger op fra aktiviteter og ture med børnene. 

  • Vi arbejder med børne portfolio, hvor det enkelte barns udvikling og læringsmål beskrives. 

  • Menuplanen kan ses her på hjemmesiden og hænges op i institutionen.

I er altid velkomne til at spørge ind til barnets dagligdag, da vi gerne vil være i åben dialog med jer.