Nyt barn på stuen

Ny familie i vuggestuen og børnehaven

Når Jeres barn har fået plads i vuggestuen/børnehaven, bliver barnet tildelt en kontaktperson fra stuen. Det er kontaktpersonen som tager sig mest af barnet i starten og den I først skal henvende Jer til, hvis der er noget I vil fortælle eller vide. Vi tilbyder alle nye forældre en opstartssamtale.

 Velkomstfolder

Overgang fra vuggestue til børnehaven

Slusegruppen tilbyder børnene en blød overgang fra vuggestuen til børnehaven og børnene flyttes derover i takt med at de udvikler sig.

Mere om slusegruppen Rådyrene

Når Jeres barn skal begynde i børnehaven kommer det på besøg og spiser på den stue det skal gå på, så det får et kendskab til de andre børn og voksne som arbejder på stuen. Vi tilbyder alle forældre en lille overflytnings samtale, så vil man bruge dette tilbud skal man henvende sig til pædagogen på stuen.

Kontakte os gerne for en rundvisning

Ring 49 28 17 11 

eller send en mail til
leder Annika Jensen på:

aje38@helsingor.dk 

Så kontakter vi dig!

Kontakt stuerne