Forebyggelse mod smitsomme sygdomme i Rosenkilden

Opstår der tegn på sygdom hos et barn, skal barnet så vidt muligt holdes adskilt fra de øvrige børn.

Hvis det er en smitsom sygdom, skal personalet informere den øvrige forældregruppe.

Personalet benytter sundhedsstyrelsens folder om smitsomme sygdomme som vejledning.

 

Personalet forebygger også mod sygdomstilfælde i dagligdagen

  • Alle børnene får vasket hænderne før spisning og efter toiletbesøg.

  • Puslebordet vakses og sprittes af efter hvert bleskift.

  • Sørger for så vidt muligt at børnene ikke render rundt med snottede næser.

  • Sørger for at personalet ofte vasker og spritter deres hænder for at minimere smittefare.

  • Sørger for at lufte ud.

  • Sørger for at børnene er klædt på i henhold til vind og vejr.

  • Sørger for at vaske legetøj, sengetøj og dyner efter behov.

  • Sørger for at børnene ikke render rundt i vådt tøj.