Hvis barnet bliver syg i Rosenkilden

Hvis dit barn bliver syg her ringer vi, så I kan hente Jeres barn. Vi er klar over de vanskeligheder, som kan opstå for jer, når syge børn skal holdes hjemme, men vi må bede Jer tænke på de raske børn, og at vi vil begrænse smittefaren.

Vi appellerer til, at I som forældre har tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnet ringes hjem.

Det er forældrenes ansvar, at personalet altid har opdaterede telefonnummer på barnets kartotekskort.