Hvornår er barnet for sygt til at komme i institution?

Helt overordnet kan man sige, at et barn ikke kan være i institutionen, når de ikke kan indgå i husets hverdag.

Et sløjt barn kan fungere fint i hjemmet, hvor far og mor er i nærheden, men hverdagen i institutionen ser anderledes ud. Barnet skal kunne indgå i sociale relationer med forskellige børn samt voksne, og skal kunne deltage i stuen aktiviteter, såvel inde som ude.

Det kræver både fysisk og psykisk overskud, som ikke er til stede hos et sløjt barn. Så det umiddelbart velfungerende barn, der sendes i daginstitution er ikke nødvendigt et velfungerende barn i daginstitutionen.

Forældreforeningen opfordrer derfor til at der lyttes til personalet, når de siger at barnet ikke kan være i institutionen eller ringes hjem på grund af dets almene tilstand og ikke nødvendigvis feber. Tvivlen bør til en hver tid komme barnet til gode! 

I vurderingen af, om barnet er for sygt til at være i institutionen indgår også hensynet til:

  • Smittefarer overfor andre børn og personalet.
  • Stressniveauet i institutionen.
  • At alle børn i institutionen – også de raske – har krav på personalet omsorg.

Hjælp os med at undgå smittefare