Uddeling af medicin

Det må derfor tilstræbes, at medicinindtagelse doceres på en sådan en måde, at medicin kan gives udenfor Rosenkildens åbningstider.

Såfremt personalet i ganske særlige tilfælde påtager sig, at uddele medicin til et barn, skal der foreligge en skriftlig information/vejledning fra barnets læge.