Forældresamarbejdet

Tænk på Rosenkilden, som børnenes arbejdsplads. Børnene skal trives og udvikle sig her. Derfor er en god kontakt mellem hjem og institution yderst vigtig.

 

  • Vi informerer om børnenes dagligdag via Facebook og aula.

  • Skal børnene på en planlagt tur, vil dette blive informeret via aula.

  • Vi hænger små billeder udstillinger op fra aktiviteter og ture med børnene. 

  • Vi arbejder med børnenes mappe, hvor det enkelte barn skaber en ejer ret til hvad der er vigtigt for dem at gemme.

  • Menuplanen kan ses her på vores Facebook og hænges op i institutionen.

I er altid velkomne til at spørge ind til barnets dagligdag, da vi gerne vil være i åben dialog med jer.

Når dit barn starter i Rosenkilden, skal du udfylde barnets stamkort på aula.

 

Stamkortet skal være ajourført, hjælp os med det.
Oplysningerne er fortroligt og medbringes, hvis personalet fx skal på skadestuen med barnet.

Vi taler om de almindelige ting i dagligdagen, men afsætter tid til en samtale en gang om året, hvor vi mere indgående kan tale sammen om Jeres barns individuelle udviklingsplan. Tider til disse samtaler sætter pædagogerne ud i god tid, så I forældre kan skrive sig på, til en dag der passer Jer.

Alle forældre til børn der starter i Børnehuset Rosenkilden får en samtale, når barnet har været her i ca. 3 mdr.

Når barnet skal videre fra vuggestuen til børnehaven, bliver forældrene inviteret til en overleverings samtale sammen med den kommende/nuværende pædagog for at skabe en tryg overgang for både forældre og barn.  
Børn som skal videre til skolen får en før skolestart samtale i efteråret.

I kan altid få en ekstra samtale, hvis I har brug for det.

Hvis dit barn bliver syg ringer vi til Jer forældre, så I kan hente Jeres barn. Det er bedst for barnet at være hjemme og slappe af når det er sygt og det begrænser smittefaren. 

Læs og få vejledning i sundhedsstyrelsens pjece, som vi forholder os til.


Ved uheld og skader af større alvorlig karakter ringer personalet altid, så vi kan aftale nærmere.

For at kunne støtte barnet bedst muligt er det vigtigt, at I informerer os omkring de aktuelle hjemlige forhold (er der en eller to forældre derhjemme?) Hvor mange søskende? Weekendsystemer, delebarns ordning osv.).

Både det faste personale og andre (vikar, studerende m.fl.) har tavshedspligt.

Vi skal altid vide, hvem der henter Jeres barn. Vi udleverer ikke børnene til andre end Jer forældre, uden at have tilladelse til det.

Vi lægger vægt på, man tager sig tid til, at sige godmorgen og farvel.

Det er vigtigt for os at alle børn og forældre føler sig velkommen og vi sammen arbejder på, at skabe en god trivsel for alle. 

Når barnet møder om morgen er det vigtigt, at check barnet ind på aula og registrere afhentnings tiden samt check barnet ud på aula når I går hjem.

Forældrebestyrelsen repræsenterer familierne i Rosenkilden, og arbejder for det, som kan være til gavn for alle vores børn i institutionen.

 

Bestyrelsen mødes fire gange årligt. Som medlem i bestyrelsen får du information om nye tiltag, dagligdag, økonomi, høringssvar m.v.

Af hensyn til barnets deltagelse i de daglige aktiviteter anbefaler vi at børnene møder ind senest kl. 09.00.

Den styrkede læreplan er grundfundamentet i arbejdet med vores pædagogisk planlægning. 

I har nogle forventninger til os i Rosenkilden. Vi, som fagpersonale, har også nogle forventninger til samarbejdet mellem hjem og institution.