Førstehjælp i Rosenkilden

I Rosenkilden vægtes sikkerhed højt. Vi samarbejder med forældrene om at skabe en sikker hverdag for børnene, og de kommende skolebørn lærer førstehjælp.

I Rosenkilden har vi arbejdet med førstehjælp i mange år.

Alle medarbejdere i Rosenkilden har grunduddannelsen i førstehjælp, grunduddannelsen genopfriskes hver år.

Børn og førstehjælp

Vi taler med børnene om førstehjælp, og alle kommende skolebørn deltager på et børnekursus i førstehjælp, så de er godt rustet, når de forlader Rosenkilden. Således kan både store og små hjælpe hinanden, og folk omkring sig, hvis uheldet er ude.

Forældre og førstehjælp

Samarbejdet mellem forældre og personale er vigtigt for børnenes sikkerhed i hverdagen. Hvert andet år afholdes et foredrag omkring førstehjælp for forældrene, og vi vejleder gerne omkring valg af fx tøj for at forebygge kvælningsuheld på legepladsen.  

Rosenkilden opfordrer forældre til at tage et førstehjælpskursus, så de er bedre rustet til at hjælpe børn som voksne.

Røde Kors Førstehjælpsprisen 

Børnehuset Rosenkilden modtog Røde Kors Førstehjælpsprisen 2016.