Miljø og fysiske rammer

Børnemiljøet i Rosenkilden er lig med et godt arbejdsmiljø. Børn er sammen i mange timer. De skal have en god base og hjælp til en afbalanceret hverdag.

Vores fysiske rammer skal spille sammen med denne tankegang.
Huset er lyst med mange vinduespartier og med mange små læringsmiljøer fordelt i hele huset. Læringsmiljøer som tumlerum, byggerum, Aladdins hule og fællesrum til køkkenaktiviteter. 

På stuerne er der indrettet læringsmiljøer udefra et børneperspektiv.

I børnehaven er børnene fordelt på tre aldersintegreret stuer. I vuggestuen er børnene opdelt på en indkøringstue, en mellem stue og en slusestue. 

I vores daglige organisering opdeler vi børnene i små grupper. Dette for at skabe den bedste nærvær og give det enkelte barn en mulighed for, at blive set og hørt. Vi lægger vægt på i vores pædagogiske arbejde, at styrke børnene selvværd i små fælleskabet så det enkelte barn bedre kan rumme det store fælleskab.

Børnene flytter fra slusestuen i vuggestuen og videre til børnehaven efter modenhed. Er barnet under 3 år, går vi altid i dialog med forældrene i forhold til overgangen.

Vores legeplads er stor og tilbyder mange motoriske udfordringer for både store som små. Legpladsen rummer også mange muligheder for børnene, at danne sine egne læringsmiljøer.