Miljø og fysiske rammer

Børnemiljøet i Rosenkilden er lig med et godt arbejdsmiljø. Børn er sammen i mange timer. De skal have en god base og hjælp til en afbalanceret hverdag.

Vores fysiske rammer skal spille sammen med denne tankegang.
Huset er lyst med mange vinduespartier, og er indrettet til børnene og efter deres interesser. 

På stuerne er børnene inddelt efter udviklingsniveau. Fx rykkes børnene fra vuggestuen til slusestuen og videre til børnehaven efter modenhed.

Rosenkilden har ligeledes en stor legeplads, der byder på mange motoriske udfordringer for både store som små.

Personalet har, i samarbejde med forældrene, ansvaret for at nedbringe støjniveauet, skabe aktiviteter samt mulighed for afskærmning og pauser.