Slusegruppen Rådyrene

Slusegruppen er vores ældste vuggestuebørn som udefra deres udvikling snart er klar til børnehaven.

Vi arbejder med en struktur, hvor børnene deltager i mange aktiviteter sammen med børnehaven, efter deres modenhed. Denne struktur er valgt, for at bibeholde det enkelte barns nysgerrighed til læringsmiljøet. 

Med denne struktur kan vi sikre os: 

  • at børnene får nye udfordringer, på deres nuværende udviklingsniveau

  • at børnene kan være i et fællesskab, som giver det enkelte barn mulighed for, at mestre nye udfordringer

  • at børnenes selvværd styrkes.