Slusegruppen

Slusegruppen er vores ældste vuggestuebørn som udefra deres udvikling snart er klar til børnehaven.

Vi arbejder med en struktur, hvor børnene deltager i aktiviteter sammen med børnehavens yngste børnegruppe. Denne struktur er valgt, for at bibeholde det enkelte barns nysgerrighed til læringsmiljøet. 

Med denne struktur kan vi sikre os

  • At det enkelte barn får dannet en tilknytning til børnehaven, så der skabes en tryg overgangen fra vuggestuen. 
  • at børnene kan være i et fællesskab, som giver det enkelte barn mulighed for, at mestre nye udfordringer.

  • at børnenes selvværd styrkes.