Værdier og vision

Nærvær

 • Omsorg
 • Kontakt
 • Tillid

Udvikling

 • Selvhjulpen
 • Læring 
 • Medbestemmelse 

Fælleskab

 • Rumlighed
 • Ansvar
 • Ligeværdighed 

Tryg

 • Nærvær
 • Fælleskab
 • Omsorg

Faglig

 • Demokrati
 • Ansvar
 • Læring

Udviklende

 • Mestring
 • Dannelse
 • Selvværd
 • Selvtillid