Bevægelse i hverdagen

Rosenkilden er en institution i bevægelse med ekstra stort fokus på børnenes aktive hverdag. Det hjælper børnenes motoriske udvikling.

Børns bevægelse har stor betydning for deres videre udvikling og sundhed igennem livet. Fx viser undersøgelser at motorikken har stor betydning for barnets sproglige udvikling, og at hvis man har dyrket motion som barn, er man ofte mere aktiv i voksenlivet.

Med et fokus på daglig bevægelse styrke lysten til bevægelse hos børnene, denne lyst tager de med sig videre i voksenlivet.

Med DGI bliver personalet endnu bedre til at styrke den motoriske udvikling hos børnene, samt skabe glæde ved og lyst til bevægelse hos det enkelte barn.

 

Rosenkilden er DGI certificeret. Det betyder at personalet har modtaget ekstra undervisning på området "idræt, leg og bevægelse". Rosenkilden skal tillige opfylde en række krav i forhold til børnenes bevægelse i hverdagen. Fx er der 45 min. voksenstyrede DGI-aktiviteter hver dag, ud over de andre planlagte aktiviteter.

Rosenkildens DGI vision og værdier
Børnehuset Rosenkilden ønsker at dagligdagen er gennemsyret af et aktivt fokus på kropsbevidsthed og bevægelse.

Kerneværdierne er:

  • Engagement
  • Udfordring
  • Fælleskaber.

Nogle børn kan have lidt sværere ved at mestre det motorisk.

 

Derfor er der oprettet motorikgrupper for børn i henholdsvis vuggestue og børnehave, som har brug for lidt ekstra hjælp til at komme i gang.

Grupperne mødes to gange om ugen, her leges med og øves fx balance, styrke o.l.

Vi samarbejder med forældre, sundhedsplejerske og fysioterapeut for at skabe de bedst mulige forhold for den aktive hverdag.