Det inkluderende fællesskab

I Rosenkilden skal det enkelte barns føle sig som en del af et fællesskab. I spiller, som forældre, en aktiv rolle i børnenes inkluderende fællesskaber.

Inklusion starter derhjemme ved spisebordet med sproget, et inkluderende sprog, når vi taler om de andre børn i institutionen. Hvordan omtales fagpersonalet derhjemme? Hvordan taler vi om situationer, som børnene/forældrene har oplevet om dagen? (Fx konflikter børn imellem/håndtering af en konflikt mv.).

Det vi udstråler som voksne har stor betydning for barnets trivsel. Når vi som voksne rollemodeller glemmer at tænke på, hvordan vi taler med hinanden og om hinanden, så får inklusionsarbejdet svære vilkår at arbejde ud fra.

I inklusionsbeskrivelsen kan du finde en beskrivelse af, hvad inklusion er, og hvordan vi arbejder med det i Rosenkilden.

Rosenkildens Inklusionsbeskrivelse