Det pædagogiske måltid

I Rosenkilden har vi udarbejdet retningslinjer for det pædagogiske måltid, da der er stort læringsværdi i denne daglige rutine.

I det pædagogiske måltid, er der fokus på:

Læring
Måltidet er en social aktivitet, hvor egen kultur møder fælleskabets værdier.

Pædagogiske overvejelser
De voksne er rollemodeller for børnene, og hvilke kompetencer ønsker vi at børnene tilegner sig. Fx at kunne vælge mad til og fra.

Rammerne for måltidet
De fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø hos børn samt voksne er afgørende for et godt måltid.

De tre måltider

Der er tre måltider imellem kl. 9-16 - formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Disse måltider er placeret i forskellige tidsrum fra stue til stue. Under disse måltider vil vi gerne undgå forstyrrelser, så der er ro og fokus omkring måltidet samt det pædagogiske indhold. Derfor tager vi ikke telefonen, men opfordre til at du skriver en besked, så ringer vi dig op.

Tidspunkter for måltider:
Kl. 09.00-09.30: Formiddagsmad og samling i vuggestue
Kl. 11.00-11.30: Frokost i vuggestuen
Kl. 11.15-12.00: Frokost og samling i børnehaven
Kl. 14.00-14.30: Eftermiddagsmad i vuggestuen
Kl. 14.15-15.00: Eftermiddagsmad i børnehaven
Kl. 16.00: Ekstra eftermiddagsmad i vuggestuen og børnehaven

Måltidet i udvikling

Barnets behov, kompetencer og forståelse omkring måltidet udvikler sig løbende, derfor giver det mening at beskrive det pædagogiske måltid ud fra alder.

I vuggestuen ligger vi stor vægt på at barnet er så deltagende som muligt.

 

 • Barnet opfordres til at røre og smage, for at vække barnets nysgerrighed.

 • Barnet spiser selv. Har barnet brug for hjælp, sidder der en voksen ved siden af og hjælper. Tallerken, ske og kop har barnet selv.

 • De større børn øver sig i at bruge bestik, smøre deres mad, holde på en gaffel og vende skeen rigtigt.

 • Barnet må gerne vælge til og fra.

 • Barnet rydder op efter sig selv, smider skrald ud, tørrer fingre osv.

Vi arbejder med selvhjulpenhed på stuen, så de er godt rustet til børnehaven.

 

Under hvert måltid, hjælper børnene med at hente madvogn, dække bord, og rydde op igen. Vi taler med børnene om, hvad vi spiser og børnene kan selv vælge det fra, de ikke kan lide, men vi prøver lige at få dem til at smage på maden.

Ved varm mad øver de sig i, at spise med bestik. Vi prøver at holde madro ved bordet og det gælder også de voksne med snak osv.

Under måltidet samarbejder børnene med hinanden.

 

Børnene skiftes hver uge til at gøre rullevognen klar. To og to, dækker de op med glas, tallerkner osv. Her øver børnene sig i at tælle, hvor mange der er på stuen.

Der er fokus på:

 • Selvhjulpenhed
 • Faste pladser
 • Omsorg/ nærvær
 • Vi sidder ordentligt ved bordet
 • Madro
 • Afslappende musik/ historielæsning
 • Vi taler ikke i telefon, når der spises
 • Rydde op efter sig selv.

Når vi har spist hjælper børnene hinanden med, at rydde op på stuen.
Når børnene får varm mad bruges der også bestik.

Børnene på stuen hjælper hinanden med at gøre klar til frokost, hjælper hinanden med at rydde op, vasker hænder og finder deres faste plads.

 

Vi oplever at det skaber tryghed og ro for børnene at have en fast plads. Det at have en fast plads kan også styrke relationer og nye relationer kan opstå.

To børn fra stuen, samt en voksen gør et rullebordet klar, med det antal glas og tallerkener, bestik osv. der skal bruges til børn og voksne. De to børn hjælper hinanden med dette hele ugen. Vores erfaring er, at samarbejdet mellem børnene understøttes og forbedres ugen igennem.

Da der er fokus på selvhjulpenhed, henter alle selv deres glas, tallerken osv. Dette giver børnene en god fornemmelse af, hvad de hver især har brug for.

Vi lægger også stor vægt på madro, omsorg, nærvær børnene imellem og oprydning efter sig selv, under måltidet.

De voksne læser ofte en historie imens der spises.