Læreplaner

I Rosenkilden har vi udefra den styrkede læreplans blomst.

Det er læreplanens seks temaer som danner grundfundamentet i barnets mappe, og under hvert læreplanstema er der udarbejdet et mål for hele børne gruppen. Målet danner grundlaget for det pædagogisk planlagte læringsforløb. Foruden helhedsmål, bliver der ved hjælp af ”Alle Med” skemaer udarbejdet individuelle mål, for det enkelte barn.

Evaluering af Læreplanen 2021

Den styrkede læreplan 2020

Barnets personlige udvikling skal kunne følge gruppens mål, på et niveau som skaber "Aha-oplevelser" og positiv læring - for det enkelte barn - da det er vigtigt at læring forbliver udfordrende og spændende for barnet. Barnets mappe bruges her, som et redskab til refleksion, i børnenes egen læring.

Se bl.a. hvordan man kan arbejde med udeliv og læring i folderen "UDELIV+LÆRING=SJOV"

 

De seks læreplanstemaer

Selvhjulpen
Tøj af og på, tørre sig efter et toilet besøg, ble fri/potte, rydde op, modtage og forstå beskeder enkelt/kollektiv, videregive beskeder.

Koncentration
Vente på tur, fordybe sig.

Selverkendelse
Sige fra overfor andre, byde sig ind i leg.

Følelser
Hvordan vises følelser, tage ansvar, kende egne og andres grænser.

Læringsstile
Hvordan lærer jeg bedst?

Leg
Initiativtager til leg, udvikling af leg, tilsidesætte egne behov, give plads til andres ideer.

Relationer til andre børn og voksne
Lege med andre, lege ved side af andre, danne venskaber, acceptere andres grænser, modtage og give omsorg til andre, kendskab til primær voksne.

Konflikter
Aflæse andres kropssprog, selv løse eller hjælpe til løsningen af konflikten, kunne vise grænser, sige ”stop” overfor andre.

Produktivt talesprog
Ordforråd, grammatiske færdigheder, evnen til at fortælle historier, bruge ord, begreber, komplekse sætninger, udtale.

Receptivt talesprog
Forståelse af sproget, forståelse af handlingen i fx en bog, historie, fortællinger o.l.

Lydlig opmærksomhed
Rim og remser, bogstavlyd, kollektive beskeder.

Kommunikative kompetencer
Brugen af sproget i forskellige situationer.

Kropssprog
Babytegn.

Grov motorik
Kravle, gå, hoppe, klatre, hinke, kaste/gribe.

Fin motorik
"Pincetgreb”, perler på snor, perleplader, holde på en blyant, holde på bestik, klippe, åbne madkasse, hygiejne omkring toilet besøg.

Balance samt koordination
Stå på et ben, gå på line, lave to bevægelser på en gang, gynge.

Sanser
Beskidte og våde hænder, berøring, reaktion ved syns-og høre indtryk, fornemme løbende næse/salv/fyldt ble.

Nysgerrig
Trives i udelivet, spørge ind til naturen og naturfænomener, forståelse for årstidernes skift, til luft, vand, varme/kulde, interesse for naturens matematiske materialer og kunne bruge dem, kendskab til dyr ”pattedyr/rovdyr”, kunne fordybe sig i aktiviteter i naturen.

Viden
Årstider, påklædning ved de forskellige naturfænomener, planter og dyr, mærke kulde/varme og påklædning ved disse fænomener.

Matematiske fænomener
Spil, systemer, tal, problemløsninger.

Kreativitet
Male, tegne, modellervoks, bruge/udvikle sin fantasi.

Kulturelle værdier
Traditioner ifl. højtider ”jul, påske, fastelavn”, forståelse og interesse for kulturelle aktiviteter, reaktioner på kreative aktiviteter samt kulturelle tilbud, høre eventyr og skabe ud fra eventyr, forståelse for kulturel historie ”Kronborg”.