Skoleparate børn

Det sidste år før skolestart samarbejder vi med forældrene om at klæde børnene på, så de er klar til de nye udfordringer, der venter i skole og SFO.

I samarbejdet med forældrene tager vi bl.a. udgangspunkt i barnets sprogvurdering og den udviklings samtale, der afholdes i november for de kommende skolebørn i Rosenkilden.

Vi er bekendt med de mål og krav skole og SFO stiller til de kommende skolebørn. Disse mål og krav arbejder vi med hos det enkelte barn igennem hele barnets tid i Rosenkilden.

Mål og krav fra skole og SFO

 • tilsidesætte egne behov

 • vente på tur

 • respekter hinandens grænser

 • accepter de sociale spilleregler og være bidragende i udvikling af en leg

 • respekter den enkeltes personlighed og kunne sætte sig ind i andres følelser

 • aflæse andres kropssprog

 • forstå individuelle samt kollektive beskeder og føre dem ud til praksis

 • samarbejde i fælles aktiviteter og opgaver.

 • tørre sig selv efter toiletbesøg, og have styr på hygiejnen (bl.a. i forbindelse med toiletbesøg)

 • tage tøj/sko af og på, selv kunne åbne madkassen, frugtpose, skære mad ud ved hjælp af bestik

 • prøve at løse problemer og konflikter, inden man henter en voksen

 •  holde styr på sine ting

 •  skrive sit eget navn.