Nyt barn på stuen

Ny familie i vuggestuen og børnehaven

Når Jeres barn har fået plads i vuggestuen/børnehaven, bliver barnet tildelt en kontaktperson fra stuen. Det er kontaktpersonen som tager sig mest af barnet i starten og den I først skal henvende Jer til, hvis der er noget I vil fortælle eller vide. Vi tilbyder alle nye forældre en opstartssamtale.

Overgang fra vuggestue til børnehaven

Slusegruppen tilbyder børnene en blød overgang fra vuggestuen til børnehaven og børnene flyttes derover i takt med at de udvikler sig.

 

Når Jeres barn skal begynde i børnehaven kommer det på besøg og spiser på den stue det skal gå på, så det får et kendskab til de andre børn og voksne som arbejder på stuen. Vi tilbyder alle forældre en lille overflytnings samtale, så vil man bruge dette tilbud skal man henvende sig til pædagogen på stuen.