Retningslinjer ved sygdom

Syge børn skal blive hjemme. Ring eller send en sms til barnets stue - inden kl. 9.00. Husk også at sende en sms for friskmelding af barnet.

Børn modtages kun såfremt de kan deltage i den almindelige daglige rytme ude og inde.

I Børnehuset Rosenkilden mener vi, at børns sundhed og sygdom er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen.

Rosenkildens forældrebestyrelse har derfor i samarbejde med personale og ledelse valgt, at lave retningslinjer ved sygdom. Det har vi gjort for at begrænse syge børns tilstedeværelse i institutionen, og for så vidt muligt, at forhindre smittespredning af bakterier/virus til andre børn og voksne.

Helt overordnet kan man sige, at et barn ikke kan være i institutionen, når de ikke kan indgå i husets hverdag.

 

Et sløjt barn kan fungere fint i hjemmet, hvor far og mor er i nærheden, men hverdagen i institutionen ser anderledes ud. Barnet skal kunne indgå i sociale relationer med forskellige børn samt voksne, og skal kunne deltage i stuen aktiviteter, såvel inde som ude.

Det kræver både fysisk og psykisk overskud, som ikke er til stede hos et sløjt barn. Så det umiddelbart velfungerende barn, der sendes i daginstitution er ikke nødvendigt et velfungerende barn i daginstitutionen.

Forældreforeningen opfordrer derfor til at der lyttes til personalet, når de siger at barnet ikke kan være i institutionen eller ringes hjem på grund af dets almene tilstand og ikke nødvendigvis feber. Tvivlen bør til en hver tid komme barnet til gode! 

I vurderingen af, om barnet er for sygt til at være i institutionen indgår også hensynet til:

 • Smittefarer overfor andre børn og personalet.
 • Stressniveauet i institutionen.
 • At alle børn i institutionen – også de raske – har krav på personalet omsorg.
 • Så vidt muligt vurdere, om barnets tilstand er godt nok til, at komme i institution.

 • Tage ansvar for, at barnet ikke udgør en smittefare for andre i institutionen.

 • Sørger for, at barnet har skiftetøj og udetøj til alt slags vejr på deres pladser, så de kan være korrekt påklædt.

 • Holde barnet hjemme efter sygdom, indtil barnet er helt rask.

 • Give barnet en feberfri dag før det bliver sendt i institution.

 • Holde barnet hjemme efter diarre, indtil barnet har haft normal afføring. I tilfælde af diarre epidemi i institutionen, holde barnet hjemme 48 timer efter sidste diarre tilfælde. Personalet skyller ikke børnenes tøj ved diarre, da det medfører at smitten breder sig med lynets hast.

 • Huske at barnet skal kunne spise normalt kost efter opkast – det skal ikke forsøges første gang i institutionen.

Hvis dit barn bliver syg her ringer vi, så I kan hente Jeres barn. Vi er klar over de vanskeligheder, som kan opstå for jer, når syge børn skal holdes hjemme, men vi må bede Jer tænke på de raske børn, og at vi vil begrænse smittefaren.

Vi appellerer til, at I som forældre har tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnet ringes hjem.

Det er forældrenes ansvar, at personalet altid har opdaterede telefonnummer på barnets kartotekskort.

Det må derfor tilstræbes, at medicinindtagelse doceres på en sådan en måde, at medicin kan gives udenfor Rosenkildens åbningstider.

Såfremt personalet i ganske særlige tilfælde påtager sig, at uddele medicin til et barn, skal der foreligge en skriftlig information/vejledning fra barnets læge.

Opstår der tegn på sygdom hos et barn, skal barnet så vidt muligt holdes adskilt fra de øvrige børn.

 

Hvis det er en smitsom sygdom, skal personalet informere den øvrige forældregruppe.

Personalet benytter sundhedsstyrelsens folder om smitsomme sygdomme som vejledning.

Personalet forebygger også mod sygdomstilfælde i dagligdagen

 • Alle børnene får vasket hænderne før spisning og efter toiletbesøg.

 • Puslebordet vakses og sprittes af efter hvert bleskift.

 • Sørger for så vidt muligt at børnene ikke render rundt med snottede næser.

 • Sørger for at personalet ofte vasker og spritter deres hænder for at minimere smittefare.

 • Sørger for at lufte ud.

 • Sørger for at børnene er klædt på i henhold til vind og vejr.

 • Sørger for at vaske legetøj, sengetøj og dyner efter behov.

 • Sørger for at børnene ikke render rundt i vådt tøj.